تشخیص عیب در موتورسیکلت(2)

قطعه نیوز: شاید جزء آن دسته از افرادی باشید که موتورسوار هستید اما خیلی از مشکلات فنی آن سر در نیاورید مثل بسیاری از کسانیکه ماشین سوار می شوند ، اما با اجزاء و قطعات خودرو خیلی آشنا نیستند.

در قسمت دوم این گزارش، با کمک مکانیک ها و تعمیرکاران به شما اطلاعاتی ارائه می شود که اگر جایی به مشکل برخوردید و دسترسی به مکانیک و مکانیکی نداشتید خودتان بتوانید موتورتان را به محل مناسبی برسانید.

کاربرات

صدای ترقه دادن هنگام رها کردن گاز : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات

صدای عطسه دادن هنگام استارت زدن : تنظیم نبودن پیچ هوای کاربرات

مشاهده حالت ریپ زدن: کثیف بودن فیلتر هوا و یا کاهش میزان بنزین یا گرفتگی سوزن ژیگلور یا کثیف شدن کاربراتور

مشاهده ریپ زدن در سرعت های بالا: باز بودن ساسات

مشاهده رسوبات در کارتر کاربراتور: کثیف بودن باک یا زنگ زدگی در باک بنزین

مشاهده دوده در کاربراتور: عدم تنظیم بودن میزان هوا و سوخت

شمع  

صدای ترقه دادن از اگزوز هنگام سرعت گرفتن: تنظیم نبودن دهنه شمع

مشاهده سخت روشن شدن و بد کار کردن انجین: تمام شدن پلاتین شمع

کمک فنر

صدای ضربه زدن در هنگام ترمز: خراب شدن و کاهش سطح روغن در کمک

مشاهده بخار روغن بر روی کمک: خراب شدن کاسه نمد های کمک فنر

مشاهده عدم بازی کردن کمک: جام کردن و یا زنگ زدگی در قسمت سیلندر کمک

مشاهده پرش کمک بر روی دس انداز ها: خراب شدن غلظت روغن

شارژر

مشاهده عدم نواسان در نور چراغ ها: خراب شدن شارژر

لامپ

سوختن سریع لامپ ها: خراب بودن شارژر به دلیل افزایش ولتاژ زیاد یا تقلبی بودن لامپ ها

سیاه شدن حباب لامپ ها: عدم تهویه هوای مناسب در کاسه چراغ به دلیل افزایش بالای دما

روغن موتور

مشاهده عدم تغییر رنگ ( رنگ روغن همانندن قبل از استفاده آن) روغن پس از طی 150 کیلومتر: عدم کیفیت مناسب و پاک کنندگی در انجین

مشاهده تغییر رنگ شدید روغن پس از طی 150 کیلومتر: تقلبی بودن روغن ( روغن بازیافتی)

مشاهده عدم تغییر غلظت در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن

مشاهده رقیق شدن بسیار زیاد و غیر طبیعی در هنگام گرم بودن انجین: تقلبی بودن روغن

روغن ترمز

مشاهده تغییر رنگ از شفافی به تیرگی: جذب رطوبت محیط و خراب شدن روغن ترمز

مشاهده عدم قدرت در ترمز جهت توقف: وجود هوا در شلنگ یا پیستون ترمز

مشاهده تغییر غلظت در روغن ترمز: فاسد شدن ترکیبات شیمیایی روغن ترمز

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.