لیست قیمت قطعات موتورسیکلت هوندا

قطعهقیمت (ریال)
باک هوندا2.800.000
زین هوندا2.700.000
گلگیر جلو هوندا850.000
گلگیر عقب هوندا850.000
قاب بغل هوندا350.000
لاستیک سردسته200.000
قلوه ای کامل هوندا1.100.000
چراغ جلو کامل هوندا650.000
خطر عقب کامل هوندا400.000
لاستیک عقب هوندا2.800.000
لاستیک جلو هوندا2.200.000
سیم کلاچ هوندا280.000
سیم ترمز هوندا300.000
لنت ترمز هوندا580.000
درب لنت هوندا850.000
جاپایی عقب هوندا500.000
اگزوز هوندا3.000.000
راهنما هوندا180.000
کمک جلو هوندا9.800.000
هندل هوندا650.000
ترکبند تیزرو1.650.000
پدال دنده هوندا450.000
لامپ جلو هوندا150.000
آینه هوندا650.000
شیر بنزین هوندا450.000
شمع هوندا250.000
کاربراتور هوندا3.000.000
پیلوت استارت هوندا1.350.000