لیست قیمت قطعات موتورسیکلت هوندا

قطعهقیمت (ریال)
باک هوندا۲.۸۰۰.۰۰۰
زین هوندا۲.۷۰۰.۰۰۰
گلگیر جلو هوندا۸۵۰.۰۰۰
گلگیر عقب هوندا۸۵۰.۰۰۰
قاب بغل هوندا۳۵۰.۰۰۰
لاستیک سردسته۲۰۰.۰۰۰
قلوه ای کامل هوندا۱.۱۰۰.۰۰۰
چراغ جلو کامل هوندا۶۵۰.۰۰۰
خطر عقب کامل هوندا۴۰۰.۰۰۰
لاستیک عقب هوندا۲.۸۰۰.۰۰۰
لاستیک جلو هوندا۲.۲۰۰.۰۰۰
سیم کلاچ هوندا۲۸۰.۰۰۰
سیم ترمز هوندا۳۰۰.۰۰۰
لنت ترمز هوندا۵۸۰.۰۰۰
درب لنت هوندا۸۵۰.۰۰۰
جاپایی عقب هوندا۵۰۰.۰۰۰
اگزوز هوندا۳.۰۰۰.۰۰۰
راهنما هوندا۱۸۰.۰۰۰
کمک جلو هوندا۹.۸۰۰.۰۰۰
هندل هوندا۶۵۰.۰۰۰
ترکبند تیزرو۱.۶۵۰.۰۰۰
پدال دنده هوندا۴۵۰.۰۰۰
لامپ جلو هوندا۱۵۰.۰۰۰
آینه هوندا۶۵۰.۰۰۰
شیر بنزین هوندا۴۵۰.۰۰۰
شمع هوندا۲۵۰.۰۰۰
کاربراتور هوندا۳.۰۰۰.۰۰۰
پیلوت استارت هوندا۱.۳۵۰.۰۰۰