لیست قیمت قطعات موتورسیکلت آپاچی

نام قطعهقیمت روز (ریال)
1. راهنمای آپاچی550.000
2. لنت ترمز750.000
3 . دیسک عقب آپاچی1.950.000
4. جاپایی آپاچی550.000
5. براکت آپاچی1.950.000
6. سوییچ آپاچی3.100.000
7. صفحه کلاج آپاچی2.800.000
8. فیلتر روغن آپاچی400.000
9. سیم گاز آپاچی580.000
10. اتومات استارت3.200.000
11. ترانزیستور آپاچی850.000
12. مهره درب سوپاپ300.000
13. درب باک آپاچی1.950.000