لیست قیمت قطعات موتورسیکلت آپاچی

نام قطعهقیمت روز (ریال)
۱. راهنمای آپاچی۵۵۰.۰۰۰
۲. لنت ترمز۷۵۰.۰۰۰
۳ . دیسک عقب آپاچی۱.۹۵۰.۰۰۰
۴. جاپایی آپاچی۵۵۰.۰۰۰
۵. براکت آپاچی۱.۹۵۰.۰۰۰
۶. سوییچ آپاچی۳.۱۰۰.۰۰۰
۷. صفحه کلاج آپاچی۲.۸۰۰.۰۰۰
۸. فیلتر روغن آپاچی۴۰۰.۰۰۰
۹. سیم گاز آپاچی۵۸۰.۰۰۰
۱۰. اتومات استارت۳.۲۰۰.۰۰۰
۱۱. ترانزیستور آپاچی۸۵۰.۰۰۰
۱۲. مهره درب سوپاپ۳۰۰.۰۰۰
۱۳. درب باک آپاچی۱.۹۵۰.۰۰۰