جدیدترین قیمت باتری خودرو

قطعه نیوز: روزگاری که تنها وظیفه‌ باتری خودروی شما به حرکت واداشتن اولیه‌ پیشرانه و شروع احتراق بود گذشت. در حال حاضر مصرف برق خودروها تا حدی چشمگیر شده که ایجاد سیستم‌های هیبرید ملایم برای جلوگیری از هدر رفت انرژی هنگام ترمز کردن و شارژ باتری توسط آن از مصرف سوخت خودرو به میزان خوبی می‌کاهد. 

در این نوشتار تلاش شده مدل‌های پر فروش به همراه شرکت تولیدکننده‌ آن‌ها برای شما جمع‌آوری شود و لیست قیمتی که از قیمت‌های بازار تهیه کردیم به آن ضمیمه شده. امیدواریم در مقایسه و همچنین در انتخاب باتری مناسب برای خودروی‌تان کمکی کرده باشیم.

قیمت باتری صبا – واریان

مدلآمپرقیمت بازار
واریان۵۰۴۵۰ هزارتومان
واریان۵۵۵۰۰ هزارتومان
واریان۶۰۵۵۰ هزارتومان
واریان۶۶۵۸۰ هزارتومان
واریان۷۰۵۸۰ هزارتومان
واریان۷۴۶۰۰ هزارتومان
واریان۹۰۷۲۰ هزارتومان
واریان۱۰۰۷۵۰ هزارتومان
واریان۱۲۰۹۰۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان

مدلآمپرقیمت بازار
اتمیک۳۵۵۹۰ هزارتومان
اتمیک۵۰۶۵۰ هزارتومان
اتمیک۴۵۶۶۵ هزارتومان
اتمیک۵۵۶۹۰ هزارتومان
اتمیک۶۰۷۴۰ هزارتومان
اتمیک۶۶۸۰۰ هزارتومان
اتمیک۷۰۸۶۰ هزار تومان
اتمیک۷۴۸۹۰ هزارتومان
اتمیک۹۰۱ میلیون و ۱۳۰ هزارتومان
اتمیک۱۰۰۱ میلیون و ۲۳۰ هزارتومان
اتمیک۱۲۰۱ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان
اتمیک۱۵۰۱ میلیون و ۷۵۰ هزارتومان
اتمیک۱۷۰۲ میلیون تومان
اتمیک۱۹۰۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتومان
اتمیک۲۰۰۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان – اوربیتال وان سیلور

مدلآمپرقیمت بازار
اوربیتال وان سیلور۳۵۶۱۵ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۵۰۶۸۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۴۵۷۰۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۵۵۷۲۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۶۰۷۷۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۶۶۸۳۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۷۰۹۰۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۷۴۹۲۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۹۰۱ میلیون و ۱۸۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۱۰۰۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان
اوربیتال وان سیلور۱۲۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۱۵۰۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۱۷۰۲ میلیون تومان
اوبیتال وان سیلور۱۹۰۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان
اوربیتال وان سیلور۲۰۰۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان – سوزوکی

سوزوکی۳۵۶۹۰ هزارتومان
سوزوکی۵۰۷۶۰ هزارتومان
سوزوکی۴۵۷۸۰ هزارتومان
سوزوکی۵۵۸۰۰ هزارتومان
سوزوکی۶۰۸۶۰ هزارتومان
سوزوکی۶۶۹۳۰ هزارتومان
سوزوکی۷۰۱ میلیون تومان
سوزوکی۷۴۱ میلیون و ۵۰ هزارتومان
سوزوکی۹۰۱ میلیون و ۳۲۰ هزارتومان
سوزوکی۱۰۰۱ میلیون و ۴۵۰ هزارتومان
سوزوکی۱۲۰۱ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان
سوزوکی۱۵۰۲ میلیون تومان
سوزوکی۱۷۰۲ میلیون و ۲۴۰ هزارتومان
سوزوکی۱۹۰۲ میلیون و ۴۷۰ هزارتومان
سوزوکی۲۰۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان – اوربیتال پریمیوم

مدلآمپرقیمت بازار
اوربیتال پریمیوم۳۵۶۶۰ هزارتومان
اوربیتال پریمیوم۵۰۷۳۰ هزارتومان
اوربیتال پریمیوم۴۵۷۵۰ هزارتومان
اوربیتال پریمیوم۵۵۷۷۰ هزارتومان
اوربیتال پریمیوم۶۰۸۳۰ هزارتومان
اوربیتال پریمیوم۶۶۹۰۰ هزارتومان
اوربیتال پریمیوم۷۰۹۷۰ هزارتومان
اوربیتال پریمیوم۷۴۹۹۰ هزارتومان
اوربیتال پریمیوم۹۰۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان
اوربیتال پریمیوم۱۰۰۱ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری سپاهان – اوربیتال EFB

مدلآمپرقیمت بازار
اوربیتال EFB35760 هزارتومان
اوربیتال EFB50844 هزارتومان
اوربیتال EFB45860 هزار تومان
اوربیتال EFB55890 هزارتومان
اوربیتال EFB60950 هزارتومان
اوربیتال EFB661 میلیون و ۵۰ هزارتومان
اوربیتال EFB701 میلیون و ۱۲۰ هزارتومان
اوربیتال EFB741 میلیون و ۱۵۰ هزارتومان
اوربیتال EFB881 میلیون و ۴۳۰ هزارتومان
اوربیتال EFB901 میلیون و ۴۷۰ هزارتومان
اوربیتال EFB1001 میلیون و ۵۹۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری برنا – زیتکس

مدلآمپرقیمت بازار
زیتکس۳۵۵۰۰ هزارتومان
زیتکس۴۵۶۰۰ هزارتومان
زیتکس۵۰۶۲۰ هزارتومان
زیتکس۵۵۶۵۰ هزارتومان
زیتکس۶۰۷۰۰ هزارتومان
زیتکس۶۶۷۷۰ هزارتومان
زیتکس۷۰۸۰۰ هزارتومان
زیتکس۷۴۸۵۰ هزارتومان
زیتکس۸۰۹۰۰ هزار تومان
زیتکس۸۸۱ میلیون تومان
زیتکس۹۰۱ میلیون تومان
زیتکس۱۰۰۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان
زیتکس۱۱۰۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان
زیتکس۱۲۰۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان
زیتکس۱۵۰۱ میلیون و ۵۵۰ هزارتومان
زیتکس۱۷۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان
زیتکس۱۸۰۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان
زیتکس۲۰۰۲ میلیون تومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری برنا – گلوبال

مدلآمپرقیمت بازار
گلوبال۳۵۵۰۰ هزارتومان
گلوبال۴۵۶۰۰ هزارتومان
گلوبال۵۰۶۲۰ هزارتومان
گلوبال۵۵۶۵۰ هزارتومان
گلوبال۶۰۷۰۰ هزارتومان
گلوبال۶۶۷۷۰ هزارتومان
گلوبال۷۰۸۰۰ هزارتومان
گلوبال۷۴۸۵۰ هزارتومان
گلوبال۸۰۹۰۰ هزارتومان
گلوبال۸۸۱ میلیون تومان
گلوبال۱۰۰۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان
گلوبال۱۱۰۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان
گلوبال۱۲۰۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان
گلوبال۱۵۰۱ میلیون و ۵۵۰ هزارتومان
گلوبال۱۷۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان
گلوبال۱۸۰۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان
گلوبال۲۰۰۲ میلیون تومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری آذر

آذر۵۰۴۵۰ هزارتومان
آذر۵۵۴۸۰ هزارتومان
آذر۶۰۵۳۰ هزارتومان
آذر۶۶۵۷۰ هزارتومان
آذر۷۰۶۰۰ هزارتومان
آذر۷۴۶۵۰ هزارتومان
آذر۹۰۷۶۰ هزارتومان
آذر۱۰۰۸۵۰ هزارتومان
آذر۱۲۰۹۶۰ هزارتومان
آذر۱۵۰۱ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان
آذر۱۷۰۱ میلیون و ۲۸۰ هزارتومان
آذر۱۸۰۱ میلیون و ۳۳۰ هزارتومان
آذر۲۰۰۱ میلیون و ۴۸۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری آذر – سولیفان

مدلآمپرقیمت بازار
سولیفان۶۰۵۳۰ هزارتومان
سولیفان۶۶۵۸۰ هزارتومان
سولیفان۷۰۶۰۰ هزارتومان
سولیفان۷۴۶۴۰ هزارتومان
سولیفان۹۰۷۶۰ هزارتومان
سولیفان۱۰۰۸۵۰ هزارتومان
سولیفان۱۲۰۹۷۰ هزارتومان
سولیفان۱۵۰۱ میلیون و ۱۶۰ هزارتومان
سولیفان۱۷۰۱ میلیون و ۲۹۰ هزارتومان
سولیفان۱۸۰۱ میلیون ۳۵۰ هزارتومان
سولیفان۲۰۰۱ میلیون ۴۸۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت باتری پاسارگاد صنعت – پروتون و هندل

مدلآمپرقیمت بازار
پروتون و هندل۵۰۵۱۰ هزارتومان
پروتون و هندل۵۵۵۴۰ هزارتومان
پروتون و هندل۶۰۵۹۰ هزارتومان
پروتون و هندل۶۶۶۴۰ هزارتومان
پروتون و هندل۷۰۶۸۰ هزارتومان
پروتون و هندل۷۴۷۰۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

قیمت درنا باتری ارس – نوبل

درنا باتری ارس
مدلآمپرقیمت بازار
نوبل۵۰۵۲۰ هزارتومان
نوبل۵۵۵۵۰ هزارتومان
نوبل۶۰۶۰۰ هزارتومان
نوبل۶۶۶۵۰ هزارتومان
نوبل۷۰۶۹۰ هزارتومان
نوبل۸۸۸۵۰ هزارتومان
نوبل۹۰۸۶۰ هزارتومان
نوبل۱۰۰۱ میلیون تومان
نوبل۲۰۰۱ میلیون و ۶۵۰ هزارتومان

*قیمت‌های جدول فوق، تقریبی است.

واردات باتری صفر شد

مهدی آقایان، عضو انجمن تولیدکنندگان باتری ایران، خبر داده که هم‌اکنون واردات رسمی باتری به صفر رسیده و قاچاق باتری هم محدودتر از قبل شده است.

طبق گفته‌های مهدی آقایان، بیش از ۲۱ میلیون دستگاه خودرو درحال تردد در کشور هستند که اگر عمر مفید باتری این خودروها ۲.۵ تا ۳ سال باشد، نیاز سالانه باتری کشور حدود ۹ تا ۱۰ میلیون باتری خواهد بود. این درحالی است که هم‌اکنون ۳۰ شرکت تولیدکننده باتری در ایران، در مجموع، ظرفیت تولید سالیانه‌ای معادل ۱۴ میلیون باتری را دارند.

بنابراین نه تنها نیاز ۱۰۰% بازار ایران را می‌توان تامین کرد بلکه حالا می‌توان ۴ میلیون تولید مازاد باتری را هم به بازارهای صادراتی فرستاد.

قیمت باتری بدون دریافت باتری کهنه

گفتنی‌ است قیمت‌های فوق در صورت تحویل باتری کهنه به فروشنده است و در صورتی که باتری کهنه را در اختیار نداشته باشید یا به هر دلیلی نخواهید تحویل دهید، به ازای هر آمپر باتری جدید حدوداْ مبلغ ۵۷۵۰ تومان اضافه پرداخت خواهید کرد.

منبع: باما

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.