مرور برچسب

کاهش نرخ ارز

کیفیت باتری تولیدی در کشور بالا و مطلوب است

قطعه نیوز: رئیس اتحادیه باتری سازان کشور گفت:  با توجه به وضعیت موجود، تولید کارخانجات تولید باتری خوب و مناسب و کیفیت باتری تولیدی در کشور بالا و مطلوب است. تقی علی اکبری افزود: زمانی که قیمت ارز افزایش می یابد، این مساله تاثیر