مرور برچسب

چشم انداز صنعت خودرو در سال 1400

چشم‌انداز صنعت خودرو در سال 1400 خوب نیست

قطعه نیوز: یک کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: چشم‌انداز خوبی برای صنعت خودرو در سال 1400 وجود ندارد.امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با خبرنگار «قطعه نیوز» بیان کرد: در سال 99 در صنعت قطعه دو نکته مهم وجود داشت، ابتدا بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و