مرور برچسب

مصطفی رضا حسینی قطب آبادی

افزایش قیمت خودرو مردم را سردرگم کرده است

قطعه نیوز: یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت که افزایش قیمت در حوزه بازار خودرو مردم را سردرگم کرده است. مصطفی رضاحسینی قطب آبادی با اشاره به وضعیت بازار خودرو گفت: به اعتقاد من ما در حوزه قانونگذاری چیزی کم