مرور برچسب

قرارداد 25 ساله

کارگروهی ویژه در مجلس برای تدوین قراردادهای صنعتی ایران و چین تشکیل شد

قطعه نیوز: مصطفی طاهری با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه در مجلس برای بررسی و تدوین قراردادهای همکاری مشترک با چین در صنعت خودروسازی و سایر بخش ها گفت: انتقال فناوری و تولید مشترک خودرو، عرضه خودرو در بازارهای داخلی و بازارهای صادراتی،

تاثیر قرارداد ۲۵ ساله بر صنعت خودروسازی ایران

قطعه نیوز: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در هر قراردادی، دو طرف به فکر منافع ملی خود هستند و ایران نیز باید همین هدف را دنبال کند. محمدرضا نجفی منش اظهار کرد: آنچه که فعلا میان ایران و چین امضا شده، یک توافق کلی یا سند