مرور برچسب

خودروساز خصوصی

تولید‌۱۵۰ هزار دستگاه سهم خودروسازان خصوصی‌

قطعه نیوز: وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان خودرو، در بسته جهش تولید‌۱۴۰۰ برخلاف سال‌های گذشته، تیراژ خودروسازان بخش‌خصوصی را نیز هدف‌گذاری کرده است. این وزارتخانه در ابتدای سال‌جاری تولید یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو را برای

حرکت خصوصی‌ها در جاده رشد تولید خودرو

قطعه نیوز: بررسی آمارهای ارائه شده توسط وزارت صمت نشان می‌دهد تا پایان دی‌ماه تولید محصولات سواری در شرکت‌های خودروساز خصوصی رشدی بیش از ۴۴ درصدی را تجربه کرده است. آمارهای منتشر شده نشان دهنده این است که خودروسازان خصوصی تا پایان اولین