مرور برچسب

حبیب الله محمودان

قطعه سازان خدمات دهنده موتورهای خارجی شدند!

قطعه نیوز: تنوع موتورسیکلت وارداتی و سردرگمی خریدارانیک مقام صنفی در سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت ایران معتقد است تنوع موتورسیکلت‌های وارداتی موجب اشباع بازار و سردرگمی خریداران شده است. در روزهایی که بیشتر صنایع مهم و استراتژیک مانند