مرور برچسب

تولید خودروی مناسب معلولین

لزوم ورود وزارت صمت به موضوع مناسب سازی خودرو معلولان

قطعه نیوز: ابراهیم کاظمی مومن سرایی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور اظهار کرد: در خصوص مناسب سازی خودرو برای افراد دارای معلولیت دو موضوع مطرح است؛ خودروها مناسب شود یا خیر؟ و اینکه متولی خودرو مناسب سازی شده چه کسی

ویلچرهای بسیار سنگین و نبود آموزش مشکل اصلی معلولین در ایران

قطعه نیوز: نبود نگاه تخصصی در زمینه تولید و عرضه انواع ویلچر در کشور و فقدان آموزش به افرادی که این محصولات را استفاده می کنند، از جمله مشکلاتی است که متقاضیان و مصرف کنندگان این محصول همواره با آن مواجه اند. غالبا کم توانان جسمی، معلولین،