مرور برچسب

تابستان

دلیل باد گرم کولر و خنک نکردن آن در تابستان چیست؟

قطعه نیوز: یکی از مهمترین قسمت های خودرو کولر آن است که در هوای گرم و فصل تابستان بیشترین استفاده را دارد. اما گاها دیده می شود در روزهایی که هوا خیلی گرم است از دریچه های کولر باد خنکی که مدنظر می باشد بیرون نمی آید. این مشکل می تواند

دردسرهای موتورسواری در تابستان و زمستان

قطعه نیوز: موتورسوارها حتی اگر از سوانح جاده‌ای جان سالم به در ببرند، باید نگران چیزهای دیگری باشند. مثلاً باران، برف، بادهای سرد و مسیرهای لغزنده، بیشتر از هر چیز دیگری برای موتورسوارها در روزهای زمستانی، خطرناک است. اما چنین شرایطی فقط