مرور برچسب

اتحادیه

اگر برای تولید دوچرخه سرمایه گذاری کنیم یک قطب قدرتمند می شویم

قطعه نیوز: رییس اتحادیه صنف فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران معتقد است: در ایران هم پتانسیل نیروی جوان و کارآمد وجود د ارد هم سرمایه های مناسب و اگر از این دو پتانسیل در راستای تولید دوچرخه استفاده شود، کشور به یکی از بزرگترین قطب

دولت حمایت کند رونق تولید اتفاق می افتد

قطعه نیوز: رییس اتحادیه صنف تولیدکنندگان قطعات و تعمیرات دوچرخه و موتورسیکلت تهران معتقد است: امسال که سال رونق تولید ملی است؛ دولت باید بیش از گذشته پای کار بیاید و از تولید کنندگان حمایت کند و اگر این امر محقق شود، قول می دهم در کشور