آشنایی با علایم روی لاستیک

قطعه نیوز: چگونه شماره های روی لاستیک را بخوانیم

تاریخ تولید تایر:
دو رقم اول این عدد نمایانگر هفته تولید و دو رقم بعدی نشانگر سال میلادی تولید تایر است.
هر سال شامل ۵۲ هفته می باشد. در مثال ۳۶۱۷ این تایر در هفته ۳۶ام سال ۲۰۱۷ تولید شده است.

سایز تایر: مثال:۱۸۵/۶۵R14

 • ۱۸۵ عرض مقطع تایر: فاصله بیرونی دوطرف دیواره تایر شامل برآمدگیها و علامات تایر (به میلیمتر)
 • ۶۵ نسبت منظر تایر: حاصل تقسیم ارتفاع مقطع به عرض مقطع (به درصد)
 • علامت رادیال بودن تایر می باشد : R
 • 14 قطر داخلی رینگ می باشد. (به اینچ)
علائم روی لاستیک
 • ۱۸۵ عرض مقطع تایر: فاصله بیرونی دوطرف دیواره تایر شامل برآمدگیها و علامات تایر (به میلیمتر)
 • ۶۵ نسبت منظر تایر: حاصل تقسیم ارتفاع مقطع به عرض مقطع (به درصد)
 • علامت رادیال بودن تایر می باشد : R
 • 14 قطر داخلی رینگ می باشد. (به اینچ)

شاخص بار: علامتگذاری بار مجاز در دو حالت تک چرخ و جفت چرخ در سرعت متفاوت بالاتر

 • میزان حداکثر تحمل بار وارد بر هر تایر روی دیواره آن قابل مشاهده است
 • نباید میزان بار وارده بر تایر از حداکثر تحمل آن تجاوز نماید.
 • تحمل حداکثر بار وارد بر تایر زمانی امکان دارد که فشار باد داخل آن حداکثر باشد.
 • میزان بار وارده بر چرخ ها باید از طریق بارگذاری صحیح خودرو کنترل شود.

o شاخص سرعت: به معنی مجاز بودن به حرکت مدام در این سرعت نیست بلکه مبین دوام تایر در این سرعت در زمانی محدود و شرایط خاص آزمایش بر روی دستگاهی مخصوص است. علیرغم این موضوع شاخص سرعت بالاتر به معنی قابلیت های فنی بهتر تایر است.

گل و برف (M+S) (mud & snow): تایرهایی با شاخص سرعت پائین تر از شاخص تعیین شده توسط خودروساز می باشد. مادامیکه چنین تایرهائی در زیر خودرو نصب باشند سرعت آن خودرو محدود خواهد بود.

نشانگر TWI: حد سایش رویه تایر جهت روکش مجدد را نشان می دهد.

عمق آج مجاز: در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رعایت حداقل عمق آج ۱٫۶ میلیمتر برای تایر های سواری، وانتی و باری الزامی می باشند. (حداقل در سه چهارم از پیرامون ترد)

 • وقتی که این عمق آج کم باشد طول خط ترمز در شرایط جاده خیس اضافه می شود.
 • لایه نازکی از آب در بین تایر و جاده میتواند به کاهش تماس با سطح جاده حتی در سرعت های کم منجر گردد که نتیجه آن کاهش کنترل بر فرمانگیری است. این پدیده بنام آب پیمایش شهرت دارد.
 • این مسائل لزوم تعویض تایر ها قبل از رسیدن عمق آج آنها به حداقل مجاز را ایجاب می کند.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.