عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:‌ پارادایم ذهنی خودرو سازان، تولیدصادرات محور باشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درششمین جلسه ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل ایران خودرو که به ریاست مقیمی برگزارشد، گفت: چالش های کنونی صنعت خودرو تنها در صورت تغییر پارادایم های ذهنی و فاصله گرفتن از روزمرگی ها رفع خواهندشد.

به گزارش قطعه نیوز به نقل از ایکوپرس، دکتر آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب افزود : درحال حاضر پارادایم های ذهنی و شعار زدگی ها ما را محدود و مشکلاتی ایجاد کرده است و تا زمانی که پارادایم ذهنی خود را تغییر ندهیم وبه سمت تولیدصادرات محورو اجرای پروژه های درسطح ملی نرویم مشکلی از صنعت خودرو برطرف نخواهد شد.

وی خاطر نشان ساخت :‌طراحی و تولیدخودروهای برقی و هیبریدی، طراحی پلتفرم متکی بر دانش ایرانی ، توسعه و تعمیق ساخت داخل قطعات های تک تولید موتور برای ایران از جمله پروژه های ملی است که بایدبرای اجرای آنها تقسیم کارملی صورت گیرد.

آقای محمدی تاکیدکرد: با استفاده از شرکت های دانش بنیان گره تکنولوژی قطعه سازان را بازکنیدو بالی برای پرواز زنجیره تامین شوید.

وی تصریح کرد:‌ تصویرذهنی جامعه نسبت به صنعت خودرو کمی مخدوش شده واعتماد مردم به این صنعت کاهش یافته است برای احیای اعتماد مردم به صنعت خودرو طرح و فکر نو دراندازید و به برند سازی توجه بیش ترکنید.

درادامه جلسه فرشادمقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده درجهاد خودکفایی را برنامه ریزی خودکفایی تعداد ۲۵۹ قطعه، مجموعه، مواد اولیه در سال های ۹۸ و ۹۹،‌ راه اندازی سیستم قرارداد خودکفایی قطعات ارزبر و ایجاد زیرساخت های سیستمی مربوطه، همکاری با صنایع دفاع جهت خودکفایی قطعات و شرکت های دانش بنیان عنوان کرد.

وی افزود: با بومی سازی ۲۵۹ قطعه و مواداولیه توسط ایران خودروطی سال ۹۹ و ۹۸حدود ۲۴۴ میلیون یورو کاهش ارزبری عاید اقتصادملی کشور می شود.

مقیمی، درزمینه همکاری با وزارت دفاع برای داخلی سازی قطعات خاطرنشان ساخت: تعداد۳۰ پروژه با ۱۴ شرکت صنایع دفاع قرارداد امضاء کرده ایم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران تاکیدکرد: درطرح جهاد خودکفایی ایران خودرو تاکنون ۴۴ قطعه توسط ۲۳ سازنده داخلی سازی شده است.

لاستیک بارز

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.