عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:‌ پارادایم ذهنی خودرو سازان، تولیدصادرات محور باشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درششمین جلسه ستاد توسعه و تعمیق ساخت داخل ایران خودرو که به ریاست مقیمی برگزارشد، گفت: چالش های کنونی صنعت خودرو تنها در صورت تغییر پارادایم های ذهنی و فاصله گرفتن از روزمرگی ها رفع خواهندشد.

به گزارش قطعه نیوز به نقل از ایکوپرس، دکتر آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این مطلب افزود : درحال حاضر پارادایم های ذهنی و شعار زدگی ها ما را محدود و مشکلاتی ایجاد کرده است و تا زمانی که پارادایم ذهنی خود را تغییر ندهیم وبه سمت تولیدصادرات محورو اجرای پروژه های درسطح ملی نرویم مشکلی از صنعت خودرو برطرف نخواهد شد.

وی خاطر نشان ساخت :‌طراحی و تولیدخودروهای برقی و هیبریدی، طراحی پلتفرم متکی بر دانش ایرانی ، توسعه و تعمیق ساخت داخل قطعات های تک تولید موتور برای ایران از جمله پروژه های ملی است که بایدبرای اجرای آنها تقسیم کارملی صورت گیرد.

آقای محمدی تاکیدکرد: با استفاده از شرکت های دانش بنیان گره تکنولوژی قطعه سازان را بازکنیدو بالی برای پرواز زنجیره تامین شوید.

وی تصریح کرد:‌ تصویرذهنی جامعه نسبت به صنعت خودرو کمی مخدوش شده واعتماد مردم به این صنعت کاهش یافته است برای احیای اعتماد مردم به صنعت خودرو طرح و فکر نو دراندازید و به برند سازی توجه بیش ترکنید.

درادامه جلسه فرشادمقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده درجهاد خودکفایی را برنامه ریزی خودکفایی تعداد ۲۵۹ قطعه، مجموعه، مواد اولیه در سال های ۹۸ و ۹۹،‌ راه اندازی سیستم قرارداد خودکفایی قطعات ارزبر و ایجاد زیرساخت های سیستمی مربوطه، همکاری با صنایع دفاع جهت خودکفایی قطعات و شرکت های دانش بنیان عنوان کرد.

وی افزود: با بومی سازی ۲۵۹ قطعه و مواداولیه توسط ایران خودروطی سال ۹۹ و ۹۸حدود ۲۴۴ میلیون یورو کاهش ارزبری عاید اقتصادملی کشور می شود.

مقیمی، درزمینه همکاری با وزارت دفاع برای داخلی سازی قطعات خاطرنشان ساخت: تعداد۳۰ پروژه با ۱۴ شرکت صنایع دفاع قرارداد امضاء کرده ایم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران تاکیدکرد: درطرح جهاد خودکفایی ایران خودرو تاکنون ۴۴ قطعه توسط ۲۳ سازنده داخلی سازی شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.