درخواست از شورای شهر مشهد برای نظارت نمایشگاه خودرو

قطعه نیوز: در گزارشات قبلی ردپا در مورد حضور یکی از معاونین شهردار مشهد دراساسنامه شرکت برگزاری نمایشگاه خودروی مشهد گفتیم ونوشتیم (البته فرد مذکور پس از دریافت سمت معاونت از اساسنامه شرکت هرمس خارج شد) ولی حالا گویا معاونین این شهردار در همه حوزه های مختلف دستی بر آتش دارند در چند روز گذشته در نشست خبری شهردار مشهد زمانی که خبرنگاران به عدم پاسخگو یکی از معاونین اعتراض  کردند آقای شهردار با معاونش تماس میگیرد و موضوع را جویا می شود اما اقای معاون بعدا از سلام وعلیک با جناب شهردار وطرح موضوع به فحاشی به خبرنگاران می پردازد و اعلام می کند من جواب زن وبچه هم را نمی دهم چه برسد به خبرنگاران .

حال گویا عدم پاسخگویی در بدنه شهرداری مشهد نهادینه شده است و زمانی که ما نیز از آقای معاون خواستیم تا جوابگوی حمایتشان از نمایشگاه خودروی مشهد باشد همین موضوع اتفاق افتاده است وایشان هم دوست ندارند تا پاسخگوی رسانه ها باشند .

بی شک عدم نظارت صحیح دستگاه نظارتی باعث شده تا معاونین این شهردار به خود اجازه دهند هر طور که میخواهند با رسانه ها وموضوعات مطرح شده برخورد کنند .لیکن ما یکبار دیگر واین بار از شورای شهر مشهد میخواهیم تا موضوعات مطرح شده در رسانه ها در باب رانت و فحاشی معاونین شهردار مشهد را پیگیری کند و جوابگوی رسانه ها باشند .

معاون شهردار مشهد در روز کاری خود برای بازدیدی از نمایشگاه خودروی تهران می آید و دست حمایت بر سر شرکتی می کشد که تا سال ۹۵ خود رئیس هیئت مدیره آن بوده  اتفاقی کوچک نیست که دستگاههای نظارتی به راحتی از آن چشم پوشی کنند و بی شک با کمی دقت نظر می توان پرده از رانتی دیگر برداشت.

منبع: خودرو پلاس

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.