مرور رده

کار و تجاری

طرح همیشه به سفر T۸

شرکت کرمان موتور به مناسبت فرارسیدن فصل سفر اقدام به برگزاری کمپین همیشه به سفر خودروی T۸ در بخش خدمات پس از فروش نموده است.

ال۹۰ ایرانی رونمایی شد

وزیر صمت در مراسم رونمایی از ساندروی ایرانی گفت: این محصول در مسیر سفارش قطعات، تولید و استاندارد است و توافقات اولیه صورت گرفته که این خودرو علاوه بر ایران در روسیه نیز تولید شود.

قیمت “لئو mx8 “اعلام‌ شد

در حال حاضر مونتاژ نمونه های اولیه لئو MX8 آغاز شده و بر اساس آنچه مدیران ایستا موتور ارس اعلام می کنند در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ این خودرو به بازار می آید و قیمتی در محدوده ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان خواهد داشت.

هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل، عمران و خدمات شهری

احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه بازدید از غرفه بهمن در هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل، عمران و خدمات شهری گفت: تمامی اتوبوس سازان داخلی مورد حمایت ما هستند و تاکنون قراردادهای مختلفی منعقد شده که پیش از این در کشور سابقه نداشته است.

اطلاعات کافی در مزایده خودروهای خارجی نبود؟

مدیر سامانه تدارکات الکترونیک دولت با بیان اینکه تعداد پارتی‌ها و مراجعان به سامانه در مرحله اول مزایده خودروهای خارجی قابل توجه بود، گفت: برای آنکه سایت دچار مشکل نشود، جزئیات بیشتر نظیر تعداد سیلندر در پنل متقاضیان قرار گرفته بود.