مرور رده

خودروبرقی

خوب و بد توسعه خودروهای برقی

قطعه نیوز: کارشناسان وب‌سایت خریدوفروش خودروی ادموندز اعتقاد دارند برخی از اطلاعات منتشر شده درباره خودروهای برقی باعث گمراهی مردم می‌شود. با توجه به تحولاتی که در صنعت خودرو پیش آمده، از جمله تمرکز و تاکید دولت‌های غربی بر اینکه حداقل

خیز جهان برای تولید خودروی برقی؛ ایران کجای ماجرا است؟

طبق برنامه‌ریزی‌های جهانی، خودروسازان و قطعه‌سازان دنیا در حال عبور از تولید خودروهای بنزینی و تدوین برنامه برای خودروهای برقی و الکتریکی هستند.خودروسازی و قطعه‌سازی ایران در کجای برنامه‌ریزی جهانی برای آینده صنعت خودرو و کاهش تولید…