مرور رده

شهری

تردد اتوبوس خبرنگاران ممنوع بود!

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری اعلام کرد که پیش از حادثه‌ای که برای اتوبوس خبرنگاران رخ داد هم تردد اتوبوس‌های سازمان و دستگاه‌ها در جاده‌ها بدون داشتن کارت هوشمند و مجوز فعالیت از یک شرکت حمل و نقل ممنوع بود و وزیر بر آن تاکید…

پشت پرده اقتصادی حوادث جاده‌ای اخیر

بیش از یک هفته، از حادثه تلخ واژگونی «اتوبوس خبرنگاران» و «اتوبوس سربازان» می‌گذرد. این موارد تنها بخشی از حوادث و رخدادهای روزانه کشورند که البته در سال‌های اخیر نمود بیشتری یافته است.